Strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies na stronie vestas,com i ich wyłączania tutaj:Polityka plików cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje procedury zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez Grupę Vestas, w której Vestas Wind System A/S pełni rolę głównego administratora danych. „Vestas” lub „my” oznacza spółkę dominującą, Vestas Wind Systems A/S, lub dowolną z jej spółek zależnych, wspólnych przedsięwzięć i spółek stowarzyszonych w Grupie Vestas (zwanych wspólnie „Grupą Vestas”), których szczegółowe dane znajdują się na stronie Vestas (www.vestas.com). 

Możesz korzystać z tej strony bez ujawniania swojej tożsamości. Gdy wchodzisz na naszą stronę, możemy automatycznie (czyli nie poprzez rejestrację) zbierać dane nieosobowe (np. typ stosowanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwa domeny strony internetowej, z której wszedłeś, liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie, wyświetlone strony). 

Ta Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które możemy gromadzić podczas Twojego korzystania z naszej strony internetowej, takich jak adres IP. Jeżeli rejestrujesz się w dowolnej z naszych usług lub kontaktujesz się poprzez formularze, będą przedstawione szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane gromadzimy i jak Twoje dane będą przetwarzane w związku z Twoją rejestracją. Mogą to być imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, inne informacje kontaktowe itp. 

Jeżeli skorzystasz z linka prowadzącego do innej strony (włącznie ze stronami obsługiwanymi przez Vestas), mogą obowiązywać inne polityki prywatności. Należy przeczytać te polityki przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach i potwierdzić, że wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez te strony internetowe będzie podlegać tym politykom prywatności.

„Przetwarzanie” oznacza, że Vestas gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przechowuje i usuwa Twoje dane osobowe.

Firma Vestas jest odpowiedzialna za to, aby Twoje dane osobowe były przez nas wykorzystywane zgodnie z prawem ochrony danych.

Vestas gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe tylko, gdy mamy podstawę prawną do tego przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład:    

  • Otrzymaliśmy Twoją zgodę,

  • Jest to konieczne do realizacji umowy,

  • Jesteśmy do tego prawnie zobowiązani,

  • Mamy uzasadniony powód.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE
Vestas rejestruje i przetwarza dane osobowe w celu dostarczenia zamówionych
usług, gdy:

  • Kontaktujesz się z Vestas,

  • Zapisujesz się na newslettery,

  • Podajesz nam jakiekolwiek dane osobowe poprzez naszą stronę internetową lub aplikacje.

Przetwarzanie to opieramy na konieczności prowadzenia naszej codziennej działalności i zapewnienia możliwości świadczenia naszych usług.
Firma Vestas będzie stosowała następujące zasady podczas przetwarzania danych osobowych:

1. Dane osobowe gromadzimy wyłącznie do określonych celów;
2. Gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji tych celów;
3. Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych do innych celów niż te, dla których zostały zgromadzone, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody;
4. Nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim lub poza granice, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody;
5. Zastosujemy wysokie standardy techniczne, aby nasze przetwarzanie danych osobowych było bezpieczne;
6. O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, nie będziemy przechowywać danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania ich celu lub jak jest to wymagane przez prawo.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Vestas jest przedsiębiorstwem globalnym. Nasi klienci i nasze operacje są rozsiane po całym świecie. W wyniku tego gromadzimy i przekazujemy dane osobowe w skali globalnej. Oznacza to, że możemy przekazać Twoje dane osobowe do miejsc poza Twoim krajem. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do kraju znajdującego się poza EOG dopilnujemy, aby były one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi. Mamy wdrożone polityki wewnętrzne mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony niezależnie od tego, gdzie w Grupie Vestas znajdują się Twoje dane. 

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom nienależącym do Grupy Vestas, co zostało opisane szczegółowo poniżej: 

• usługodawcom zewnętrznym w celu świadczenia dla nas usług, które umożliwiają lub wspomagają wypełnianie celów określonych w niniejszej Polityce prywatności (np. dostawcom usług informatycznych i komunikacyjnych dla Vestas). Te strony trzecie będą podlegały odpowiednim obowiązkom ochrony danych;
• w zakresie wymaganym przez prawo, na przykład jeśli mamy obowiązek ujawnić Twoje dane osobowe w celu wykonania jakichkolwiek czynności prawnych lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Vestas zastosuje wszystkie odpowiednie organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające w celu ochrony Twoich danych osobowych i wdrożyła niezbędne środki zabezpieczające w celu zabezpieczenia Twoich danych. Wszelkie przedłożone dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone.

PLIKI COOKIES

Automatycznie śledzimy to, w jaki sposób jest używana zawartość strony. To śledzenie pomaga nam lepiej zrozumieć potencjalne obszary wymagające usprawnienia, aby umożliwić dalszą poprawę trafności i dostępności treści, którą dostarczamy. Jedną ze stosowanych metod są pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

JAK DŁUGO BĘDA PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE

Okres przechowywania Twoich danych osobowych będzie zależał od następujących kryteriów:
• cel, dla którego je wykorzystujemy (opisany szczegółowo w tej polityce) — będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla tego celu; i
• obowiązki prawne — przepisy lub rozporządzenia mogą określać minimalny okres czasu, przez jaki musimy przechowywać Twoje dane osobowe.

TWOJE PRAWA

Masz prawo dostępu do dotyczących Cię danych, jakie przetwarzamy. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz do skorygowania przetwarzanych danych w stosownych przypadkach. Należy pamiętać, że firma Vestas nie zawsze musi stosować się do takiego wniosku. 
Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do skorygowania przetwarzanych danych, skontaktuj się z nami pod adresem: dataprivacy@vestas.com. Ponadto jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Vestas, możesz skontaktować się z Duńską Agencją Ochrony Danych.